Nowe przepisy, które weszły w życie, pozwolą na oszczędność kilku tysięcy złotych przy inwestycji w instalacje fotowoltaiczne!

Nowe przepisy dotyczą ujednolicenia stawki VAT na panele fotowoltaiczne związane z budynkami mieszkalnymi. Obowiązuje już stawka 8% podatku VAT. Konsekwencją tego jest spora oszczędność (nawet do kilku tysięcy zł), jeśli planujesz skorzystać z dostawy paneli, albo chcesz zainstalować panele w trakcie remontu, modernizacji, przebudowy lub konserwacji mikroinstalacji fotowoltaicznej<sup>*</sup>. To ogromny krok w dobrą stronę! Przepisy weszły w życie 23 listopada 2019 roku a skorzystają z nich Ci, którzy spełnią warunki  określone w zmianie Prawa o ochronie środowiska oraz niektórych ustaw.

Nie musisz się martwić – SPECSUN wyjaśni wszystko podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w biurze.

Ośmioprocentowa stawka VAT  dotyczy – jak określa ustawodawca – mikroinstalacji „funkcjonalnie związanych” z budownictwem objętym społecznym programem mieszkaniowym czyli obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, np. domów, bloków, budynków ochrony zdrowia z zakwaterowaniem, opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Nie wykluczono również tych budynków, w których istnieją mieszkania, ale sam budynek nie jest mieszkalnym (np. obiekt handlowy, biura z zapleczem mieszkalnym, itp).

Wyłączono jednak lokale użytkowe, domy mieszkalne o pow. większej niż 300m2 i mieszkania o pow. większej niż 150m2.

Reasumując – od 23 listopada br. nie ma już różnicy, czy chcesz instalować fotowoltaikę na podjeździe, garażu, dobudówce, na parkingu czy budynku niemieszkalnym – płacisz obniżoną stawkę 8% VAT. To samo dotyczy modernizacji, remontu czy konserwacji i dostawy.

Wszelkich szczegółowych informacji o dotacjach i formach finansowania znajdziesz w naszym biurze – serdecznie zapraszamy!

Zobacz także, jak może wyglądać instalacja fotowoltaiczna u Ciebie – odwiedź naszą galerię realizacji.

*mikroinstalacja to odnawialne źródło energii do 50 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV. To też instalacja o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.